Oprema za   
knjiћnice

DODAJ MED PRILJUBLJENE

  

 

A.001.0

OPORNIK

za najmanjљe knjige
in kasete

2,55 €

A.001.0  125+125/60 mm

A.001.0  125+125/60 mm

koliиina:

A.002.0

OPORNIK

za knjige srednje velikosti,
video kasete, cd

3,05 €

A.002.0  125+125/125 mm

koliиina:

A.003.0

OPORNIK

za velike knjige, иasopise
in registratorje

3,55 €

A.003.0  200+200/125 mm

koliиina:

A.004.0

OPORNIK - OBOJESTRANSKI

za velike knjige, иasopise
in registratorje

5,85 €

A.004.0  200+200+200/125 mm

koliиina:

A.004.1

OPORNIK - OBOJESTRANSKI Z OPORO

za velike knjige, иasopise
in registratorje

7,30 €

A.004.1  200+200+200/180(125+55)+50 mm

koliиina:

A.005.0

OPORNIK - OBOJESTRANSKI

za zelo velike knjige, иasopise
in registratorje

6,50 €

A.005.0  200+200+200/150 mm

koliиina:

A.005.1

OPORNIK - OBOJESTRANSKI Z OPORO

za zelo velike knjige, иasopise
in registratorje

7,95 €

A.005.1  200+200+200/180(150+30)+50 mm

koliиina:

A.000.1

OBOJESTRANSKI LEPILNI TRAK

za pritrjevanje opornikov na koncu polic
2 kom/opornik - cena je za komplet

0,65 €

A.000.1

koliиina:

A. OPORNIKI

 

· Opornik   A.001-A.003

A. OPORNIK

· Opornik-obojestranski
                     A.004-A.005

A. OPORNIK - OBOJESTRANSKI

Namembnost

Ta tip opornika je name- njen ohranjanju pravilne-
ga poloћaja knjig, иaso-
pisov, registratorjev ter kaset, video kaset in cd-
jev na polici.
Ni namenjen oznaиeva-
nju skupin in se upora-
blja v kombinaciji z oz-
naиevalnimi elementi.

Dimenzije v mm

A.001.0
125+125/60

A.002.0
125+125/125

A.003.0
200+200/125

A.004.0
200+200+200/125

A.004.1
200+200+200/180+50

A.005.0
200+200+200/150

A.005.1
200+200+200/180+50

Material

Material izdelave je 1.5 mm debela ploиevina, praљno lakirana. Standardna barva je bela, doplaиilo za druge barve je 10% oziroma najmanj 40,00 Ђ.

Postavitev

Priporoиamo postavitev na vsakih 40 - 50 cm.

Nasvet

Иe polica nima lastne stranske opore, priporo-
иamo postavitev oporni-
ka z obojestranskim le-
pilnim trakom A.000.1 na konec police.

Podrobnosti

Za podrobnejљi opis kliknite na љifro ali sliko artikla. Za laћjo izbiro si oglejte љe primerjalno tabelo vseh artiklov.

Cene

Vse cene so brez DDV. Cene v SIT so informa-tivne. Preraиunane so
po teиaju zamenjave:
1,00 Ђ = 239,640 SIT.

Potrebujete pomoи
pri izbiri opornikov?
Pridite v stik z nami

 

Doma Ponudba Nasveti O nas FAQ Kontakt Novice Legal

2006 ©  ALTO DESIGN d.o.o.    

Doma
> Oprema za knjiћnice