H_Oprema_knjiznic

 

 

  

 

 

 

G

ARHIVSKA ŠKATLA 1

1000.00SIT

količina:

G Copy

ARHIVSKA ŠKATLA 1 Copy

1000.00SIT

količina:

G Copy Copy

ARHIVSKA ŠKATLA 1 Copy Copy

1000.00SIT

količina:

G Copy Copy Copy

ARHIVSKA ŠKATLA 1 Copy Copy Copy

1000.00SIT

količina:

G Copy Copy Copy Copy

ARHIVSKA ŠKATLA 1 Copy Copy Copy Copy

1000.00SIT

količina:

B. OPORNIKI             Z DODATKOM ZA NAPIS

Ta tip opornika je name- njen ohranjanju pravilne- ga položaja knjig, časo-  pisov, registratorjev ter kaset, video kaset in cd- jev na polici.              Ni namenjen označeva- nju skupin in se uporablja v kombinaciji z označe- valnimi elementi.

Priporočamo postavitev na vsakih 40 - 50 cm.

Za podrobnejši opis kliknite šifro ali sliko.

 

Doma O nas Kontakt Ponudba Nasveti Novice FAQ Legal Untitled117

2004 ©  ALTO DESIGN d.o.o. 

1

BuiltWithNOF
Doma O nas Kontakt Ponudba Nasveti Novice FAQ Legal Untitled117

 2004 ©  ALTO DESIGN d.o.o.