Legal

DODAJ MED PRILJUBLJENE

  

Pravno obvestilo

Omejitev odgovornosti

Vse informacije, teksti in fotografije na portalu www.altodesign.si so informativne narave. Družba Alto design doo, Slovenj Gradec se bo trudila za optimalno delovanje portala, vendar s tem v zvezi ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno upora- bo. Vsi uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost. Niti družba Alto design doo, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi portala ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na portalu ali za kakr- šnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Alto design doo tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe(vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Alto design doo ne more biti odgovorna za nikakršno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe portala altodesign.si

Družba Alto design doo se bo trudila za pravilnost, ažurnost in po- polnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.


Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spre- minjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah inte- lektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nala- ganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distri- buiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na altodesign.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.
Družba Alto design doo ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z altodesign.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Alto design doo za vse primere izključena.


Varstvo podatkov

Družba Alto design doo samodejno zbira podatke o vaši uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani ste največkrat obiskali, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obisko- valci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki so anonimni. Družba Alto design doo podatke uporablja za lastne potrebe.

To pravno obvestilo je podvrženo spremembam. Vse spremembe so za vas zavezujoče, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izrazili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. V primeru, se ne strinjate z njimi, vas prosimo, da strani ne uporabljate več.

PRAVNO OBVESTILO


· Omejitev odgovornosti

· Omejitev uporabe
   informacij in gradiv


· Varstvo podatkov

 

Doma Ponudba Nasveti O nas FAQ Kontakt Novice Legal

2006 ©  ALTO DESIGN d.o.o.    

Doma
> Legal